Моята карта: какво представлява Невролингвистичното програмиране (NLP) ?

Занимавам се с НЛП вече 15 години. В това време съм срещал какви ли не опити да бъде определено какво всъщност е Невро-лингвистичното програмиране. Опити, често парадоксални в своята противоречивост.

Тук,както и навсякъде в ChangeWire, представям не теория, а моята карта. Моят ориентир и представа. Картите помагат да държиш посоката. Но точните пътеки често трябва да налучкваш сам. На добър път!

Любомир Розенщайн, февруари 2007 г.

В картата са вградени линкове към обяснителните страници: Оптимистичен възглед за света и човека; Техники за вътрешна промяна и по-добър живот; Творчество, особен вид изкуство; психотерапия, психоанализа; учение, секта, някакво тайно или секретно знание; наука,теория или лъженаука

Neuro-Linguistic Programming, NLP, НЛП Neuro-Linguistic Programming, NLP, НЛП ChangeWire: Причината, поради които процесът на терапия, на психологическо консултиране, на лекуване на душата на един човек от друг, бил той и дълго подготвян теоретично специалист най-често се проваля е, че всяко човешко същество е напълно уникално по начина, по който организира своя вътрешен свят.  Рецептите, написаните книги, заучените техники водят само няколко крачки след началото. Само дотам, където започваш да разбираш пред каква необятна вселена си изправен. Една звезда няма нищо общо с другата, макар от светлинни години разстояние да ни се струват еднакви. Този модел на безкрайността е и във всеки от нас, той не се подава на линейно описание. Успяват да го докоснат само творците. ChangeWire: Причината, поради които процесът на терапия, на психологическо консултиране, на лекуване на душата на един човек от друг, бил той и дълго подготвян теоретично специалист най-често се проваля е, че всяко човешко същество е напълно уникално по начина, по който организира своя вътрешен свят.  Рецептите, написаните книги, заучените техники водят само няколко крачки след началото. Само дотам, където започваш да разбираш пред каква необятна вселена си изправен. Една звезда няма нищо общо с другата, макар от светлинни години разстояние да ни се струват еднакви. Този модел на безкрайността е и във всеки от нас, той не се подава на линейно описание. Успяват да го докоснат само творците. ChangeWire: Причината, поради които процесът на терапия, на психологическо консултиране, на лекуване на душата на един човек от друг, бил той и дълго подготвян теоретично специалист най-често се проваля е, че всяко човешко същество е напълно уникално по начина, по който организира своя вътрешен свят.  Рецептите, написаните книги, заучените техники водят само няколко крачки след началото. Само дотам, където започваш да разбираш пред каква необятна вселена си изправен. Една звезда няма нищо общо с другата, макар от светлинни години разстояние да ни се струват еднакви. Този модел на безкрайността е и във всеки от нас, той не се подава на линейно описание. Успяват да го докоснат само творците. ChangeWire: Всяка техника в Невролингвистичното програмиране (NLP) се стреми да промени процеса на общуването - както вътре в човека или общуването с несъзнаваното, което е отговорно за нашите психични състояния, така и с околната среда. Езикът е основно, универсално средство за общуване, което опосредства и обобщава сетивния опит и структурира информацията. Несъзнаваното съдържа богатство от вътрешни ресурси, които често са недостъпни в моменти, в които имаме нужда от тях. Състоянието на транс помага да осигурим достъп до ресурсите си и да променим веднъж заучените модели на формиране на информационни връзки с по-полезни.
Да, и още нещо: ние държим в ръцете си процеса на общуването. Можем да се научим да го управляваме и това ни прави по-свободни от случайности, от волята на другите и променя живота ни. ChangeWire: Всяка техника в Невролингвистичното програмиране (NLP) се стреми да промени процеса на общуването - както вътре в човека или общуването с несъзнаваното, което е отговорно за нашите психични състояния, така и с околната среда. Езикът е основно, универсално средство за общуване, което опосредства и обобщава сетивния опит и структурира информацията. Несъзнаваното съдържа богатство от вътрешни ресурси, които често са недостъпни в моменти, в които имаме нужда от тях. Състоянието на транс помага да осигурим достъп до ресурсите си и да променим веднъж заучените модели на формиране на информационни връзки с по-полезни.
Да, и още нещо: ние държим в ръцете си процеса на общуването. Можем да се научим да го управляваме и това ни прави по-свободни от случайности, от волята на другите и променя живота ни. ChangeWire: Всяка техника в Невролингвистичното програмиране (NLP) се стреми да промени процеса на общуването - както вътре в човека или общуването с несъзнаваното, което е отговорно за нашите психични състояния, така и с околната среда. Езикът е основно, универсално средство за общуване, което опосредства и обобщава сетивния опит и структурира информацията. Несъзнаваното съдържа богатство от вътрешни ресурси, които често са недостъпни в моменти, в които имаме нужда от тях. Състоянието на транс помага да осигурим достъп до ресурсите си и да променим веднъж заучените модели на формиране на информационни връзки с по-полезни.
Да, и още нещо: ние държим в ръцете си процеса на общуването. Можем да се научим да го управляваме и това ни прави по-свободни от случайности, от волята на другите и променя живота ни. ChangeWire: Невролингвистичното програмиране (НЛП) не се интересува от съдържанието на общуването и не се опитва да разбере защо, поради каква история, по каква причина в един момент от миналото мозъкът се е научил да реагира по начин, който днес ограничава възможностите ни за избор. За НЛП няма пациенти, няма болни, които трябва да бъдат излекувани, счупени души, които трябва да бъдат ремонтирани и поправени, за да отговарят пак на общоприетия стандарт. Невролингвистичното програмиране е любопитно към всеки вътрешен модел и търси във всяка организация скритите ресурси за вътрешна промяна. НЛП дава само инструменти за влияние върху процеса и наподобява не работата на лекара, а на електротехника, който просто по-добре познава закономерностите и техниките на протичане на електричеството и ги дава на онези, които искат да превърнат електричеството в светлина. ChangeWire: Невролингвистичното програмиране (НЛП) не се интересува от съдържанието на общуването и не се опитва да разбере защо, поради каква история, по каква причина в един момент от миналото мозъкът се е научил да реагира по начин, който днес ограничава възможностите ни за избор. За НЛП няма пациенти, няма болни, които трябва да бъдат излекувани, счупени души, които трябва да бъдат ремонтирани и поправени, за да отговарят пак на общоприетия стандарт. Невролингвистичното програмиране е любопитно към всеки вътрешен модел и търси във всяка организация скритите ресурси за вътрешна промяна. НЛП дава само инструменти за влияние върху процеса и наподобява не работата на лекара, а на електротехника, който просто по-добре познава закономерностите и техниките на протичане на електричеството и ги дава на онези, които искат да превърнат електричеството в светлина. ChangeWire: Невролингвистичното програмиране (НЛП) не се интересува от съдържанието на общуването и не се опитва да разбере защо, поради каква история, по каква причина в един момент от миналото мозъкът се е научил да реагира по начин, който днес ограничава възможностите ни за избор. За НЛП няма пациенти, няма болни, които трябва да бъдат излекувани, счупени души, които трябва да бъдат ремонтирани и поправени, за да отговарят пак на общоприетия стандарт. Невролингвистичното програмиране е любопитно към всеки вътрешен модел и търси във всяка организация скритите ресурси за вътрешна промяна. НЛП дава само инструменти за влияние върху процеса и наподобява не работата на лекара, а на електротехника, който просто по-добре познава закономерностите и техниките на протичане на електричеството и ги дава на онези, които искат да превърнат електричеството в светлина. ChangeWire: Невролингвистичното програмиране не е сборище от маняци, които повтарят дадената от водача мантра. То се основава на идеята за един свободен свят, в който имаме правото на свобода на избор, дори и на избора на бъдем щастливи. Всеки има своя собствен път затова. Техниките на НЛП не са универсално - и още по-малко пък единствено средство за постигане на абсолютната истина. Техниките са записания опит на хора, които са направили своята крачка. Можеш да се учиш от тях, но не и сляпо да ги повтаряш. Невролингвистичното програмиране се разграничава от всякакви учения, които прокламират единствения път, абсолютната истина. Истината е винаги относителна и никога няма само един път. Онова, което векове наред е изглеждало непонятна за непросветения магия, на която трябва да се кланяш, има своя структура, свои модели и е постижимо за всеки, който иска да го постигне. ChangeWire: Невролингвистичното програмиране не е сборище от маняци, които повтарят дадената от водача мантра. То се основава на идеята за един свободен свят, в който имаме правото на свобода на избор, дори и на избора на бъдем щастливи. Всеки има своя собствен път затова. Техниките на НЛП не са универсално - и още по-малко пък единствено средство за постигане на абсолютната истина. Техниките са записания опит на хора, които са направили своята крачка. Можеш да се учиш от тях, но не и сляпо да ги повтаряш. Невролингвистичното програмиране се разграничава от всякакви учения, които прокламират единствения път, абсолютната истина. Истината е винаги относителна и никога няма само един път. Онова, което векове наред е изглеждало непонятна за непросветения магия, на която трябва да се кланяш, има своя структура, свои модели и е постижимо за всеки, който иска да го постигне. ChangeWire: Невролингвистичното програмиране не е сборище от маняци, които повтарят дадената от водача мантра. То се основава на идеята за един свободен свят, в който имаме правото на свобода на избор, дори и на избора на бъдем щастливи. Всеки има своя собствен път затова. Техниките на НЛП не са универсално - и още по-малко пък единствено средство за постигане на абсолютната истина. Техниките са записания опит на хора, които са направили своята крачка. Можеш да се учиш от тях, но не и сляпо да ги повтаряш. Невролингвистичното програмиране се разграничава от всякакви учения, които прокламират единствения път, абсолютната истина. Истината е винаги относителна и никога няма само един път. Онова, което векове наред е изглеждало непонятна за непросветения магия, на която трябва да се кланяш, има своя структура, свои модели и е постижимо за всеки, който иска да го постигне. ChangeWire: Невролингвистичното програмиране (НЛП) експериментира, търси и систематизира полезни инструменти за промяна на процеса на събиране, обработване и съхранение на информация, но не се интересува особено от това защо и как точно техниките работят. Научното знание, въпреки големия напредък в последните десетилетия, е все още космически далече от анализа на цялостната картина на сложните химични и неврофизиологични процеси в организма, които определят нашето вътрешно състояние. Въпреки че отделни детайли започват да се разкриват, това само потвърждава, че пълната информация остава недостъпна и дори се отдалечава от нас: всяка стъпка на учените разкрива нови, неподозирани досега страни от тези процеси. НЛП не теоретизира, а само ползва някои от новите научни открития - както всичко, което може да бъде полезно. Някои объркано наричат Невро-лингвистичното програмиране Лъженаука, но то не е нито наука, нито лъженаука и, въпреки университета на Робърт Дилтс, няма претенциите че ражда научно съдържание.  ChangeWire: Невролингвистичното програмиране (НЛП) експериментира, търси и систематизира полезни инструменти за промяна на процеса на събиране, обработване и съхранение на информация, но не се интересува особено от това защо и как точно техниките работят. Научното знание, въпреки големия напредък в последните десетилетия, е все още космически далече от анализа на цялостната картина на сложните химични и неврофизиологични процеси в организма, които определят нашето вътрешно състояние. Въпреки че отделни детайли започват да се разкриват, това само потвърждава, че пълната информация остава недостъпна и дори се отдалечава от нас: всяка стъпка на учените разкрива нови, неподозирани досега страни от тези процеси. НЛП не теоретизира, а само ползва някои от новите научни открития - както всичко, което може да бъде полезно. Някои объркано наричат Невро-лингвистичното програмиране Лъженаука, но то не е нито наука, нито лъженаука и, въпреки университета на Робърт Дилтс, няма претенциите че ражда научно съдържание.  ChangeWire: Невролингвистичното програмиране (НЛП) експериментира, търси и систематизира полезни инструменти за промяна на процеса на събиране, обработване и съхранение на информация, но не се интересува особено от това защо и как точно техниките работят. Научното знание, въпреки големия напредък в последните десетилетия, е все още космически далече от анализа на цялостната картина на сложните химични и неврофизиологични процеси в организма, които определят нашето вътрешно състояние. Въпреки че отделни детайли започват да се разкриват, това само потвърждава, че пълната информация остава недостъпна и дори се отдалечава от нас: всяка стъпка на учените разкрива нови, неподозирани досега страни от тези процеси. НЛП не теоретизира, а само ползва някои от новите научни открития - както всичко, което може да бъде полезно. Някои объркано наричат Невро-лингвистичното програмиране Лъженаука, но то не е нито наука, нито лъженаука и, въпреки университета на Робърт Дилтс, няма претенциите че ражда научно съдържание.  Невролингвистичното програмиране (НЛП) е преди всичко възглед, представа за света. Това е много важно. Всички техники, всяко отделно упражнение се основават на представата,
че нашият свят (и товътре, и отвън) е свят на изобилие от ресурси и възможности. Това не е задължително вярно: можем да намерим достатъчно аргументи във всекидневния живот на човечеството и на всеки отделен човек, които да опровергаят или обратното, да потвърдят това твърдение. Ние не се занимаваме с въпроса за доброто и злото, за истинското и фалшивото, а само с това, кое е полезно. Светът на изобилието дава изобилие от избори, от нови възможности във всяка ситуация, дори и в най-безнадеждната. Светът на изобилието е свят без задънена улица; свят, в който винаги можеш да опиташ нещо друго. Светът на ограниченията е свят на вързаните ръце. На слепите очи. Няма как да откриеш нова посока, ако си сигурен, че няма посока. Невролингвистичното програмиране (НЛП) е преди всичко възглед, представа за света. Това е много важно. Всички техники, всяко отделно упражнение се основават на представата,
че нашият свят (и товътре, и отвън) е свят на изобилие от ресурси и възможности. Това не е задължително вярно: можем да намерим достатъчно аргументи във всекидневния живот на човечеството и на всеки отделен човек, които да опровергаят или обратното, да потвърдят това твърдение. Ние не се занимаваме с въпроса за доброто и злото, за истинското и фалшивото, а само с това, кое е полезно. Светът на изобилието дава изобилие от избори, от нови възможности във всяка ситуация, дори и в най-безнадеждната. Светът на изобилието е свят без задънена улица; свят, в който винаги можеш да опиташ нещо друго. Светът на ограниченията е свят на вързаните ръце. На слепите очи. Няма как да откриеш нова посока, ако си сигурен, че няма посока. Невролингвистичното програмиране (НЛП) е преди всичко възглед, представа за света. Това е много важно. Всички техники, всяко отделно упражнение се основават на представата,
че нашият свят (и товътре, и отвън) е свят на изобилие от ресурси и възможности. Това не е задължително вярно: можем да намерим достатъчно аргументи във всекидневния живот на човечеството и на всеки отделен човек, които да опровергаят или обратното, да потвърдят това твърдение. Ние не се занимаваме с въпроса за доброто и злото, за истинското и фалшивото, а само с това, кое е полезно. Светът на изобилието дава изобилие от избори, от нови възможности във всяка ситуация, дори и в най-безнадеждната. Светът на изобилието е свят без задънена улица; свят, в който винаги можеш да опиташ нещо друго. Светът на ограниченията е свят на вързаните ръце. На слепите очи. Няма как да откриеш нова посока, ако си сигурен, че няма посока.

 

 

 

Към Българския блог за Невролингвистично програмиране (НЛП)

Към Радио за личностно развитие Changewire

Към формата за връзка

 

 

©2007 Любомир Розенщайн

Google Групи Абонирай се - промяната не струва пари! Следи ChangeWire: Радио за личностно развитие и български блог за НЛП! Новостите по електронна поща сега!
Емайл: