Вие се намирате тук:

Невролингвистично програмиране (НЛП)

Какво НЕ е Невролингвистично програмиране?

НЛП НЕ е наука,теория и също така не е лъженаука

Невролингвистичното програмиране (НЛП) експериментира, търси и систематизира полезни инструменти за промяна на процеса на събиране, обработване и съхранение на информация, но не се интересува особено от това защо и как точно техниките работят.

Научното знание, въпреки големия напредък в последните десетилетия, е все още космически далече от анализа на цялостната картина на сложните химични и неврофизиологични процеси в организма, които определят нашето вътрешно състояние. Въпреки че отделни детайли започват да се разкриват, това само потвърждава, че пълната информация остава недостъпна и дори се отдалечава от нас: всяка стъпка на учените разкрива нови, неподозирани досега страни от тези процеси.

НЛП не теоретизира, а само ползва някои от новите научни открития - както всичко, което може да бъде полезно. Някои объркано наричат Невро-лингвистичното програмиране Лъженаука, но то не е нито наука, нито лъженаука и, въпреки университета на Робърт Дилтс, няма претенциите че ражда научно съдържание.

 

Обратно към картата

Към Българския блог за Невролингвистично програмиране (НЛП)

Към Радио за личностно развитие Changewire

Към формата за връзка

 

 

©2007 Любомир Розенщайн

Google Групи Абонирай се - промяната не струва пари! Следи ChangeWire: Радио за личностно развитие и български блог за НЛП! Новостите по електронна поща сега!
Емайл: